Our Project

经典案例

紫金庄园

zǐ jīn zhuāng yuán

绿城·郑州桃花源

lǜ chéng ·zhèng zhōu táo huā yuán

基业世琾

jī yè shì jiè

通惠家园

tōng huì jiā yuán

飞洋创拓两港中心

fēi yáng chuàng tuò liǎng gǎng zhōng xīn

恒大悦府

héng dà yuè fǔ

美林上苑

měi lín shàng yuàn

中海国际公园城

zhōng hǎi guó jì gōng yuán chéng

俊发龙泉俊园

jùn fā lóng quán jùn yuán

丰乐奥体公馆

fēng lè ào tǐ gōng guǎn

绿博·翡翠园

lǜ bó ·fěi cuì yuán

佳源名门橙邦

jiā yuán míng mén chéng bāng